De Agile (Team) Coaches en Scrum Masters van AgilityMasters.com

AgilityMasters.com is dé specialist op het gebied van Agile werken. Wij zetten onze eigen Agile (Team) Coaches en Scrum Masters in voor jouw organisatie. Onze coaches zijn divers en hebben allemaal verschillende kwaliteiten en niveaus van senioriteit. Middels intensieve gesprekken met onze (potentiële) opdrachtgevers, kijken we waar binnen het bedrijf behoefte aan is. 

Wij geloven heel sterk in de juiste match tussen coach en opdrachtgever, daarom bekijken we per opdracht en per project welke coach met welke competenties het beste binnen het bedrijf past. 

Specialisten.png

Framework modellen

Alle coaches van AgilityMasters.com hebben kennis van en ervaring in diverse Agile framework modellen, zoals Kanban, Scrum, SAFe,  Spotify en LeSS. In de uitvoering van onze projecten hecht AgilityMasters.com er groot belang aan dat er een knowledge transfer plaatsvindt; de opdrachtgever kan na verloop van tijd zelfstandig en zonder begeleiding van een externe coach het werk voortzetten.

Soorten coachingsrollen

Binnen de verschillende soorten coachingsrollen die AgilityMasters.com aanbiedt, hebben wij een gevarieerd team qua senioriteit en wordt er in de uitvoering ook gedifferentieerd, bijvoorbeeld: een Scrum Master werkt toegewijd voor één team, een Scrum Master coacht tegelijk twee teams of een Scrum Master vervult de rol van 'scrum of scrums'.

Hoe we werken

Als organisatie bevind je je in één van de drie verschillende stadia van het Agile werken:

  • 'Greenfield': jouw organisatie is een onbeschreven blad, een 'Greenfield', als het op Agile werken aankomt, en wil de eerste stap zetten door Agile werken te gaan inrichten en implementeren binnen de organisatie. Onze Agile Coaches helpen organisaties aan het begin van een transformatie met het opstarten van Agile teams. Wij hebben ruime ervaring en kunnen direct aan de slag.
     
  • Transitie naar Agile werken loopt: jouw organisatie is de transitie naar Agile werken inmiddels gestart. Er wordt al op een Agile wijze gewerkt, maar er is behoefte aan begeleiding om de Agile mindset en nieuwe ‘way of working’ op de juiste manier te implementeren. Onze Agile Coaches begeleiden organisaties gedurende deze fase naar Agile volwassenheid en helpen jouw organisatie hier ook graag bij. 
     
  • Agile werkt (nog) niet naar behoren: het Agile werken is een feit, maar de beoogde verhoging van de effectiviteit en kwaliteit blijft uit. Onze Agile Coaches helpen onderzoeken waarom het Agile werken nog niet naar behoren werkt. Met de resultaten van dit onderzoek helpen wij ook om het probleem aan te pakken om zo de beoogde verhoging van de effectiviteit en kwaliteit te behalen. 

Agile Coaches & Scrum Masters


AgilityMasters.com ondersteunt bedrijven en organisaties op projectmatige basis in hun transitie naar Agile werken.
 
Zowel in het implementeren, ontwikkelen als verbeteren van het Agile werken worden onze coaches ingezet in de rollen van Agile (Team) Coach en Scrum Master, op verschillende senioriteitsniveaus.
 
Ons grote netwerk stelt ons in staat om voor elke opdracht de juiste coach te vinden en zo de perfecte match tussen project en coach te maken.