#

Wat is een Agile Coach

Ignoramus, oftewel: “wij weten niet”, is de start van wetenschappelijk onderzoek en kennisvergaring. Vraag jij je af wat een Agile Coach doet? Waarom is zo’n rol nodig in organisaties? Kortgezegd: in de 21ste eeuw hebben we de uitdaging om productiviteit van kenniswerkers te vergroten. Meer werken aan vergroten van bewustzijn dan werken aan verbeteren van productielijn. Hoe kan je iemands bewustzijn vergroten, laat staan het collectieve bewustzijn van een team, afdeling, organisatie? Dat doet een Agile Coach. En wat als een organisatie nogal rigide lijkt maar wel heel graag meer aanpassingsvermogen zou willen kweken? Het Agile gedachtegoed biedt handvatten, aldus Abram Janse, Agile coach en trainer bij Gladwell Academy.

Wat is een Agile Coach?

Een Agile Coach vergroot het bewustzijn en aanpassingsvermogen van individu, team en/of organisatie. Een Agile Coach geeft een boost en versneld ontwikkeling. Nuttig om Agile werken versneld op te starten, de gewonnen veranderkracht te behouden of deze uit te bouwen.

Wat betekent Agile werken?

Agile werken is een organisatie kwaliteit: in staat zijn om snel en gemakkelijk te bewegen. In hoeverre kan de organisatie zich aanpassen aan een veranderende, complexe omgeving? Agile werken is ook een houding: een no-nonsense focus op resultaten halen en daarbij onnodige regeltjes schrappen. Agile is geen doel op zich. Het is een middel om te overleven. Organisaties, vooral de grote logge, investeren in digitalisering en verandering van het businessmodel. Dit op de schop gaan van de organisatie heeft gevolgen voor werkwijzen, werkcultuur, en organisatiestructuur.

Leuk om te weten: Agile zou eigenlijk 'Adaptiveness' heten. Oftewel, aanpassingsvermogen. Deze naam zou echter onevenredig veel voordeel bieden aan één consultant van de 17 die het Agile Manifesto opstelde.

Lean Agile Coach

Een Agile Coach biedt het 'buitenstaander perspectief'. Soms spreken we zelfs van Lean Agile Coach. In dat geval richt de coach zich ook op de procesketen van waarde levering: business units betrokken bij de estafette race van concept tot cash. De coach doet dit door indirecte invloed uit te oefenen. Bewustwording, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden van individuen, teams en de organisatie.

Aan de slag als Agile Coach

Steeds vaker vragen organisaties uit het bedrijfsleven, overheid en semi-overheid om hulp. Zij willen graag goed starten en het Agile gedachtegoed juist hanteren.

  • Managers vragen zich af hoe zij de voordelen van Agile werken verkrijgen.
  • Business analisten, applicatie beheerders, specialisten hebben vraagtekens. Is Agile het 'nieuwe kunstje' voordat ik gewoon mijn werk kan doen?
  • Reeds Scrummende teams willen graag hulp om de nieuwe aanpak uit te dragen. Zij zijn enthousiast geworden, maar de status quo maakt het hun moeilijk. Alleen al het woord ‘Agile’ brengt heel wat teweeg!  
     

Wat doet een Agile Coach?

Hoe tovert de Agile Coach voordelen van Agile werken tevoorschijn, klinkende resultaten? Dat doet de Agile Coach door de waardes, principes en aanpak scherp te spiegelen en de uitvoer door indirecte invloed te bewaken. Het principe van vreemde ogen dwingen. Stelregel: verandering voelt niet lekker. Ons menselijk brein zoekt herhaling in patronen en Agile is het vermogen om aan te passen, blijvend te kunnen veranderen. De Agile Coach dwingt dit discomfort en stuwt zo snellere verandering. Leuk om te weten: Craig Larman, grondlegger Large Scale Scrum zei: “in 95% van de gevallen is er sprake van nep verandering en nep Scrum”. Hoe oncomfortabel voel jij je, en wat doe je eraan om dit te verbeteren en nieuwe oncomfortabiliteit op te zoeken?

Voorbeelden 

  • 1. In zo’n 65% van de gevallen waarbij organisaties starten met het Agile gedachtegoed starten zij met Scrum. Het lijkt zo simpel, maar het is disruptief voor bestaande werkstructuren. Ga maar na of dit bij jouw Scrum initiatief geldt… en begrijp waarom (niet?):

- Er is één werklijst voor al het werk van alle 3-9 teamleden

- Er is één persoon uit de business die aangeeft wat de prioriteiten zijn

- Alleen het ontwikkelteam is verantwoordelijk voor een sluitende werkaanpak

- Het ontwikkelteam van specialisten wordt gefaciliteerd in hun werkproces

- Iedere maand of korter levert het Scrumteam een bruikbaar productdeel op

- Het Scrumteam verbetert zichzelf en de organisatie eromheen continue

  • 2. Doorstart naar Agile op schaal. Grote organisaties maken producten en/of leveren diensten waarbij meer dan één Agile team betrokken is. Na het kickstarten van Agile op teamniveau

komen de volgende uitdagingen:

- Onderlinge teamsamenwerking en het opzetten van één gedeelde prioriteitenlijst

- Het meekrijgen van management, samenwerking over de gehele waardeketen en het opzetten van portfolio management

- De organisatiestructuren laten meebewegen zoals HR, budgetteren, leiderschap, etcetera

De Agile Coach kent dit traject en helpt de organisatie telkens een stap verder. Iedere fase kent z’n eigen uitdagingen. Een Go Agile beslissing vormt telkens de afbakening van ‘goed genoeg, en nu verder’. Het blijft een continue leer- en veranderproces aangezien het bij Agile draait om het aanpassingsvermogen van de organisatie. Oftwel het 'Barbapappa gehalte'. 

  • 3. Verbeteringen vinden, is gemakkelijk wanneer organisaties net starten met Agile werken. Nieuwe processen, werkwijzen en zelforganisatie worden zo geïntroduceerd. Wanneer de Agile routines zijn ingeslepen kunnen teams zelf uitdagingen het hoofd bieden. Op een gegeven moment blijkt er echter een nieuwe status quo te ontstaan. Het wordt moeilijker om verbeteringen te vinden. Op dat moment worden routines gewoontes. Teams lopen het risico af te glijden in verveling. Dit wordt de responsiveness paradox genoemd. De Agile Coach breekt deze vicieuze cirkel door telkens iets disruptiefs te introduceren. Teams blijven zo continue scherp. Een aantal ideeën voor deze ‘bommetjes’ zijn:

- Stel een verandering in routine voor: meeting tijd, werkvorm, locatie

- Verander de regels van het spel een beetje: behalen van doelen i.p.v. volmaken van uren; zet de Daily Stand-up in om plezier te creëren; introduceer het vragenuurtje voor eindklanten

- Continue disruptie: daag het team uit om een verander routine aan te gaan en zichzelf nooit te comfortabel te laten voelen. Op jacht naar verbeteringen

Is de Scrum Master een junior Agile Coach?

Hopelijk heb je nu meer inzicht in wat de Agile Coach is en doet. Een scherpe vraag is echter: waarom überhaubt de Agile Coach? Is al dit werk niet precies wat de Scrum Master doet? De Scrum Guide geeft een duidelijke beschrijving van de taken van de Scrum Master:

- Verleent service aan de Product Owner

- Ondersteunt het ontwikkelteam

- Helpt de gehele organisatie

Het fijne aan deze scherpe vraag is dat de discussie zich focust op hoe facilitering van individuen, teams en/of organisatie het best kan worden vormgegeven. Vaak zijn organisaties zich niet of veel te weinig bewust van de kracht van facilitatie. Uit onderzoek blijkt dat een team van specialisten mét facilitator veel meer waarde levert. In de praktijk hanteren organisaties de Scrum Masters rol slechts 50% van hun werktijd met de illusie dat er daardoor meer geproduceerd wordt. Wat de Agile Coach kan bieden is een onafhankelijk outside-in perspectief. Op het scherpst van de snede. Een consultant gaf de tip: 'zó eerlijk zijn tegen de organisatie dat je echte verandering bewerkstelligt, en daarbij zorgen dat je net niet ontslagen wordt!'
 
Wie de faciliterende rol ook oppakt: inside-out (Scrum Master) of outside-in (Agile Coach): een zeer belangrijke rol bij het aanjagen van verandering en verbetering blijft het!

Share:

Soortgelijke onderwerpen

Ontwikkelingen in Agile: een terug- en vooruitblik

Tegen het einde van het jaar wordt het tijd om terug te kijken op de…

Hybride? Hoe gaat trainen en opleiden er in de toekomst uitzien?

Miranda Goossens is CEO en één van de founders van onze business partner…

Leer om succes te vieren

Het vieren van successen en het laten zien dat jouw team succes ervaart, is…