#
Lees in 8 minuten

Onze Agile coaches maken juist nu het verschil

Wessel van Herwijnen, founder en managing partner van AgilityMasters.com, spreekt zich uit over de nieuwe realiteit.

‘Onze coaches zijn altijd al het bindmiddel tussen de mensen, het team en de rest van de organisatie. Juist nu iedereen thuiswerkt kunnen ze waarde toevoegen door mensen met elkaar te verbinden. Daarbij zijn de coaches bij AgilityMasters.com gewend om distributed teams te coachen, dus voor hen staat de wereld niet op z’n kop. Voor een deel is er dus niet veel veranderd en is remote werken business as usual.‘

‘Het grote verschil is dat de situatie voor alle werkende mensen nu ‘gelijk’ is. Voorheen hadden onze klanten die niet remote werkten logistieke of praktische uitdagingen: werkplekken, locaties, landen, tijdzones. Nu zit iedereen vrijwel in dezelfde situatie. Dat schept veel meer onderling begrip en zelfs een band. Dat is in de samenwerking een groot voordeel en de teams kunnen zich nu nog beter in elkaars situatie inleven.’

'Onze coaches hebben twee belangrijke aandachtspunten: één is proces en twee is de mens, en juist dat zijn nu de twee dingen die onder druk staan.'

‘Meer dan ooit wordt er nu behalve naar kwaliteit, ook naar kwantitatieve zaken gekeken. Dus de measurement tooling, controle en voortgang zijn belangrijker dan ooit. Daar besteden onze coaches veel aandacht aan; hoe meet je de output van het Agile werken? Dit kan op verschillende manieren. Er is binnen een team bijvoorbeeld de ‘happiness’ thermometer, je kunt elkaar 360 graden feedback geven maar een coach kan ook registreren hoe de werknemers ten opzichte van elkaar staan en wat de velocity van de verschillende teams is. Tevens geeft de retro belangrijke feedback op de team performance. Het framework biedt houvast, maakt zichtbaar en concreet en legt vast. Zo krijg je een duidelijke inzicht in de voortgang van het team. Dit is logischerwijs een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van het werk geworden.’

'De motivators, de stimulans achter het Agile werken en de doelen die worden gesteld, worden nu in de kaart gespeeld.'

Als teams remote werken geeft het veel grip als je dat op een Agile manier doet. Voor het welslagen is het van belang dat de verantwoordelijkheid in het team komt te liggen, de zelfstandigheid wordt daarmee groter waardoor ze gewoon door kunnen met het werk. Als je afhankelijk bent van 100 man is aansturing veel lastiger. De motivators, de stimulans achter het Agile werken en de doelen die worden gesteld, worden nu in de kaart gespeeld. Je merkt dat de verschillen tussen de teams die wél Agile werken en de teams die dat niet doen, groot zijn. En dat is in de huidige tijd ineens heel duidelijk te zien. Want bij teams die niet Agile werken ontbreekt de communicatie; de vastlegging en de structuren zijn er niet, en het is zelfs onduidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft, want de rollen zijn niet benoemd. The Agile way of working is niet vaag, het is ontzettend duidelijk en overzichtelijk.’

‘Er is geen vaste routekaart waar behoefte aan is. We kijken bij elke klant wat de verwachtingen zijn op dit moment en die zijn anders dan de week ervoor. Het zijn constant nieuwe modellen en de klantvraag staat centraal. We blijven spiegelen.’

‘De toekomst? Ik denk dat de nieuwe werkvormen gemeengoed worden en dat er in de toekomst minder gereisd gaat worden. En dat men merkt dat dat heel goed kan. Deze ontstane nieuwe manier van werken scheelt ontzettend veel (reis)tijd, dat is nu echt wel doorgedrongen bij organisaties. De kostenbesparing in reizen is een grote bonus voor organisaties en die efficiency-slag zal voor veel bedrijven opwegen tegen de weerstand tegen het ‘nieuwe normaal’. En ja, natuurlijk als je een paar maanden terug vanuit de milieubeweging had gezegd dat er vanwege minder stikstof uitstoot onmiddellijk minder gereisd zou moeten worden had iedereen je voor gek verklaard. Dat is nu wel wat er is gebeurd. Dat de natuur zich zo snel kan herstellen had niemand verwacht, en dat is een ongelooflijk pluspunt aan deze nieuwe realiteit. In die zin denk ik niet dat mensen snel teruggaan naar ‘het oude normaal’.‘

‘En nog dit: als je nu een werkdag hebt en acht uur thuiswerkt dan heb je een hogere productiviteit dan wanneer je een uur moet reizen, lunch en pauzes hebt. Remote werken is veel efficiënter en precies dat is de beloning die er voor organisaties is. Daarbij is je bereik remote veel groter. Wij zitten nu in calls waar we een bereik hebben dat we fysiek niet zouden hebben. Ik voorzie dat we meer hybride gaan werken: deels op locatie en deels remote. Mensen laten nu zien dat online werken gewoon kan, en dat het goed gaat. Dus ik verwacht dat in de toekomst CAO’s en contracten daarop worden aangepast. Zodat bedrijven die daarin nog steeds weerstand hebben, wel die stap kunnen gaan maken.’

'Remote werken is veel efficiënter en precies dat is de beloning die er voor organisaties is. Daarbij is je bereik remote veel groter. '

‘Wij kunnen met deze ontstane situatie vanuit ons AgilityMasters.com DNA ontzettend goed omgaan. Verandering, weerstand, zaken niet kunnen beïnvloeden, alles wat we van mensen en klanten verwachten, daar zitten we zelf middenin. Deze periode past ons werk als een handschoen. Ik zie in de nieuwe realiteit het Agile werken een vlucht nemen en onze Agile coaches nog beter worden: we excelleren in tijden van change.’

XpertsLab 'Agile werken binnen het publieke domein' woensdag 2 november. Ben je erbij?

Agile coaches Dennis van de Rieth en Dennis Mansell delen hun ervaringen uit de praktijk en gaan samen met de input en vragen van de deelnemers aan de slag. We geven antwoorden op de vraag of de Agile manier van werken ook goed werkt binnen publieke organisaties. Want hoe helpt dit jou en de organisatie, als je bijvoorbeeld een politieagent bent? Of als je beleid ontwikkelt?

Schrijf je hier alvast in!
We sturen je eind september alle informatie toe.

Share:

Soortgelijke onderwerpen

Happy Holidays: retrospective - deel 1 | online coachen

Met het einde van 2021 in zicht blikken onze Agile coaches, Scrum Masters…

Meet the team: Unlock Your Road to Growth!

Maak jij impact op organisaties en mensen? Of heb jij meer in je mars? Kan…

Inspiratie-tips & tricks van onze Agile coaches: energizers

Motivators, inspirators, servant leaders. Agile coaches en Scrum Masters…